E2e

Vad är lyrisk dans

Danser karakterisera kultur

Danser kännetecknar kulturen. Steg och koreografier varierar beroende på vilken del av världen du befinner dig i. Men det finns danser som kan anses mor till alla danser, de som är enhetliga i hela världen som balett och jazz. En viktig utveckling inom danskonsten är lyrisk dans. För de flesta dansare är detta inget annat än en kombination, om inte sofistikerade samtida danser som vi redan har. Men detta är inte fallet. Lyrisk dans har utvecklat en egen konst och har blommat som oberoende från alla andra.

Vad är lyrisk dans. Danser karakterisera kultur.
Vad är lyrisk dans. Danser karakterisera kultur.

Lyrisk dans är en samtida dans, en sammanslagning av jazz, balett och modern dans som kräver exceptionella drag i utförande. Exakthet i rör präglar dansen. Par detta med ansiktsuttryck från dansare, vilket ger en extra svårighetsgrad. Ingen tydlig början kan ses. Inga faktiska historia som man kan se hur dansen utvecklats. Dagens moderna artister kan ses utföra lyriska dans med det primära syftet att visa känslor i en musik eller sång. Förmedla känslor av varje ord i en text kan endast ske genom kraftfulla ansiktsuttryck och kroppsliga uttryck för utövande. Intensiteten i dessa uttryck kan mätas utifrån hur de kunde måla en bild baserad på varje ord i den lyriska av låten som dansade. Ju tydligare den bild, desto effektivare ansiktsuttryck och kroppsliga uttryck är.

En sak om lyrisk dans är att detta inte är mer intresserade av formen eller byggd av dansarna. Till skillnad från vissa danser som balett där dansaren ska vara smal, kräver lyrisk dans bara att dansaren är flexibel. Däremot kan kroppen inte helt bortse från. Lyrisk dans innehåller svåra hissar, så dansaren bör fortfarande vara passar nog att utföra denna. Med andra ord, medan inbyggd kommer av mindre betydelse i lyriska dans är det dock oundvikligt. Dansaren bör fortfarande vara passar nog för hissar.

Många tror att en äldre dansare är en bättre lyrisk dansare än de yngre. Detta beror på att den senare bara saknar befogenhet att visa känslor som krävs av dansen, liksom livserfarenheter som gör det möjligt för dem att känna och förstå de nödvändiga känslor. Exceptionella unga lyriska dansare finns dock. Det finns de som trots sin unga ålder och brist på livserfarenhet fortfarande har kapacitet att förmedla mycket väl meddelanden och känslor av låtarna. I lyriska dans, rörelser överkroppen visa en tydlig karaktär. Det visar vinklar unik i sin egen, något som inte kan ses både i balett och jazzdans. En likhet är dock lyriska dans användning av spetsiga tår. Detta görs under genomförandet av komplicerade hissar som dansen kräver.

Det finns ett antal olika danser i världen nu

Det finns ett antal olika danser i världen nu. Vissa är kända, men vissa inte. Men var och en av dessa danser är unik och oberoende av andra, levande och sparkar i sin egen takt. Lyrisk dans har verkligen utvecklat sin egen identitet, men många är fortfarande inte medvetna om det. Det är oberoende, och är lätt blommande i världen av dans. Den höga efterfrågan för uttryck och budskap kommer säkert att göra sig upp i centrum snart.