E2e

Hur att avgöra hur mycket hästkrafter bilen har

Hästkrafter är faktiskt en äldre mätning av ström sitt ursprung kom från en tid då de flesta tunga arbetet och lyft gjordes bokstavligen genom hästar. Med ankomsten av ångmaskinen, var makt eller förmåga motorn att utföra arbete inom en viss tid fortfarande mätt i jämförbara vad hästar kan göra med tanke på den samma mängd last att arbeta med.

Hur att avgöra hur mycket hästkrafter bilen har. Använd ET (förfluten tid)-metoden.
Hur att avgöra hur mycket hästkrafter bilen har. Använd ET (förfluten tid)-metoden.
  1. Använd ET (förfluten tid)-metoden. Metoden beräknar bilens motor hästkrafter baserad på dess vikt och den tid det tog att resa fjärdedel av en mil eller 1.330 meter. Formeln anges på följande sätt: hästkrafter = vikt / (förfluten time/5.825) 3. Vid bestämning av bilens vikt, kom ihåg att ta med din vikt och pounds användning för måttenheter att vara konsekvent. Vidare använder ett stoppur för att mäta förfluten tid. Du kan behöva en assistent för att hantera stoppuret och registrera den förflutna tiden - se till att inkludera sin vikt också.
  2. Använd metoden fällan hastighet. Denna teknik å andra sidan bestämmer hästkrafter baserad på vikten och hastigheten på bilen efter att ha rest fjärdedel av en mil. Formeln här gången är: hästkrafter = vikt x (speed/234) 3. Som med ET metoden lägger förare och passagerare vikt till bilens vikt. För hastighet använder miles per timme enheter att upprätthålla konsistens.
  3. Utnyttja en chassidynamometer. Bland de många typer av hästkrafter mätningar som kan tillämpas på motorfordon, äkta hästkrafter eller hjul hästkrafter är den som visar framåt. Denna typ av hästkrafter är noggrant uppmätt genom en anordning som kallas en chassidynamometer. Bilen är monterad på rullar och motorn körs. Bilens motor verksamhet vänder dessa rullar och fäst övervakningsutrustning mäter effekt i hästkrafter enheter.

Det finns faktiskt olika typer av hästkrafter beroende på vilken typ av arbete eller en motor som mäts. Att noggrant mäta hästkrafter och göra kvantiteten meningsfull, måste man ta hänsyn till sammanhanget, använder rätt formel, och kvalificera vad som faktiskt mäts. Den mest grundläggande formen av hästkrafter är mekanisk hästkrafter och detta definieras i enlighet därmed lasten som transporteras (i pounds) multiplicerat med hastigheten av rörelse (fot per minut), dividerat med 33,000 pounds. En hästkraft är därför mycket kraft som behövs för att flytta 33,000 pounds ett avstånd av 1 fot 1 minut. Den nuvarande motsvarande för hästkrafter i den etablerade internationella enhetssystemet är "watt". Baserat på formeln för att beräkna mekaniska hästkrafter, är 1 hästkraft motsvarar 746 watt.